Svenska English

Har du tid att spara en rejäl slant?
Det är enkelt att arbeta med oss och kräver väldigt lite av er tid.

Ni exporterar en fil från redovisningssystemet som vi analyserar i vårt eget program. Efter en gemensam diskussion kontaktar vi berörda parter, rättar till avvikelserna och kräver tillbaka felaktigt debiterade kostnader. Därefter presenterar vi korrigeringar, återförda medel och vilka åtgärder ni kan göra för att minimera framtida avvikelser. 

Det tar väldigt lite tid från det dagliga arbetet. Vi gör jobbet och håller er uppdaterade under resans gång.

Vill du veta mer? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.